Категория - ICTP

Эл аралык Туризм Партнерлор Коалициясы бул саякат жана туризм индустриясынын глобалдык мүчөлүк уюму.

ЖАШЫЛ ӨСҮҮ ЖАНА САПАТ = БИЗНЕС