Категория - Лихтенштейн саякат жаңылыктары

Лихтенштейн Саякат & Туризм Жаңылыктар Коноктор үчүн. Лихтенштейн - немис тилинде сүйлөгөн, Австрия менен Швейцариянын ортосундагы 25 км узундуктагы княздык. Бул орто кылымдагы сепилдери, альпий ландшафттары жана жолдордун тармагы менен байланышкан айылдары менен белгилүү. Борбор шаар Вадуз, маданий жана каржы борбору, Лихтенштейндин Кунстмузейи жайгашкан, анда заманбап жана заманбап искусство галереялары бар. Постмузейде Лихтенштейндин почта маркалары коюлган.