Категория - Багам аралдары жөнүндө жаңылыктар

Расмий түрдө Багамдык Шериктештик деп аталган Багамы, Батыш Индиядагы Лукаян архипелагынын курамындагы өлкө.